Μετάφραση και επιμέλεια κειμένων από την Αγγλική, Γαλλική ή Ισπανική γλώσσα στην Ελληνική (και το αντίστροφο). Τα κείμενα μπορεί να είναι νομικά, λογοτεχνικά, άρθρα, πτυχία ή άλλης φύσεως. Η τιμή και η παράδοση διαφορροποιείται με κριτήριο την έκταση και τη φύση (πολυπλοκότητα) του εκάστοτε κειμένου.