Το website Amazon Green Again δημιουργήθηκε ως τελική εργασία που ως σκοπό είχε τη δημιουργία ενός Charity Website. Είναι η ιστοσελίδα ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού για να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει το ευρύτερο κοινό για το έργο του καθώς επίσης να ενισχυθεί οικονομικά από δωρεές.

Σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε με Bootstrap και Dreamweaver. Χρησιμοποιήθηκαν HTML5, CSS3, Bootstrap4, Adobe Dreamweaver 2020, Adobe Photoshop CC2019, Adobe Premiere Pro CC2019, καθώς και online εφαρμογές.

Έχει Responsive Design, πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό, διαδραστικότητα, ηχητικά εφέ, μεγάλες εικόνες πλήρους πλάτους, συνεπής χρήση της χρωματικής παλέτας και του styling σε όλες τις σελίδες που προσφέρουν ένα ομοιόμορφο αποτέλεσμα.